...

 

"School van Bediening 2018"
thema: vurig getuigen

Onderwijs uit het Woord van God gebracht door Pastors Bert Elferink en Mildred van der Linden (GEEST EN KRACHT MINISTRIES) Purmerend NL
Uren van samenkomsten: vrijdagavond 19.30u - zaterdag 10u en 14u - zondag 10u. Dit gaat door in gemeente
'Het Levend Brood'

 

GEMEENTE

Zondagmorgen Aanbidding: 10.00u tot 12.00u
Woensdag Gebedsavond: 19.30u tot 20.30u
Bijbelstudie Sutelach:
Zaterdagmorgen van 09.30u tot 11.30u om de twee weken.
Dit gaat door in gemeente
'Het Levend Brood'

 

 

 

EVANGELISCH ZENDINGSWERK VLAANDEREN
Stedewegel, 1 - B-8610 Kortemark
tel/fax: +32 51 569 269
lucvuylsteke7@hotmail.com

IBAN: BE11 0001 1641 4548 -- BIC: BPOTBEB1