Evangelisch Zendingswerk Vlaanderen heet u van harte welkom en wenst u Gods rijke zegen bij het bezoeken van onze website !

Onze zendingsite voor school:


EVANGELISCH ZENDINGSWERK VLAANDEREN
Stedewegel, 1 - B-8610 Kortemark
tel/fax: +32 51 569 269

lucvuylsteke7@hotmail.com

IBAN: BE11 0001 1641 4548
BIC: BPOTBEB1

powered by Goednieuwsweb @2019


.