1. FINANCIËLE BEGROTING 2016.
  2. FINANCIËEL OVERZICHT 2015.
  3. ANBI GEGEVENS.
    De stichting Geest en Kracht Ministries International is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
    In dit artikel publiceren wij de verplichte gegevens voor onze ANBI status.
Copyright by Geest en Kracht Ministries, Purmerend, the Netherlands