...

GEEST EN KRACHT MINISTRIES
Postbus 48
1440 AA - Purmerend
NEDERLAND (THE NETHERLANDS)

Tel: + (31) (0) 299 427 509
mailto: geest.enkracht@worldonline.nl

Bankrelatie: NL 66 ABNA 0843 567 341
België: BE 53 2800 5141 1653
ten name van Geest en Kracht Ministries

Geest en Kracht Ministries Internationaal mag tot zegen zijn zowel in binnen- als buitenland.
U kunt mee helpen door deze zegen te vergroten.
U kunt een partner worden in GEBED.
Tevens kunt u dit werk steunen met een MAANDELIJKSE GIFT.

foxyform