NIEUWSBRIEF

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt al een ondersteuner worden voor 12,50 per maand. Wij willen graag investeren in uw geestelijke groei en sturen u elke maand een fris nummer van ons maand blad MULTIPLICATION. Het bouwt uw geloof op wanneer u de lessen stap voor stap in praktijk brengt. Vele dominees en voorgangers hebben te kampen met gemeenteleden die niet vooruit te branden zijn. Het onderwijs in Multiplication stelt u in staat om een actief lid te worden, te blijven of te zijn in uw eigen kerkelijke gemeente!
Neem dan contact met ons.

 

Copyright by Geest en Kracht Ministries, Purmerend, the Netherlands