...

De Boodschap van het Koninkrijk Gods.
Een klein maar krachtig boek dat u vertelt over de volheid en de waarheid van het Koninkrijk Gods,
geopenbaard in Titus 2:11-14. Het boekje over het De Boodschap van het Koninkrijk Gods. kost slechts 2,50 exclusief verzendkosten.

Christus IN ons.
Een boek wat u door openbaringskennis de werkelijkheid van het geheimenis van Christus IN ons,
openbaart en waardoor u in staat bent om net als Jezus in het volle zoonschap Gods te wandelen.

Jezus Christus, Fundament van Gods volk.
Ontdek dat u gelijkvormig aan Jezus gemaakt bent door uw wedergeboorte en dat u een deel van Zijn Lichaam bent.

De Constructie van de Geestelijke Tempel van God.
Dit boek toont u het fundament, de levende stenen en de bedoeling van de echte gemeente. Niet alleen het fundament, maar ook bouwen op het fundament om tot volle wasdom te komen.

Openbaringskennis is de Sleutel!
Het boek dat u vertelt hoe en waarom u door Gods kennis moet leven.

Gods liefdesplan voor alle mensen.
Ontdek wat verlossing echt betekend voor u en de wereld.

Gods liefdesplan voor vrouwen.
Een krachtig boek voor vrouwen, maar ook voor mannen.
Het ontzenuwt eens en voor altijd de misopvattingen van vrouwen in Gods Koninkrijk en toont ons de waarde van de vrouw in Gods ogen.

Hoe van God te ontvangen.
Een geloofsboek gebaseerd op het verhaal van de Syrofenische vrouw.

Prijs per stuk: € 7,50 incl. verzendkosten.
Partners en G&K-leden
20% korting.

U kunt de boeken bestellen door hiernaast het formulier in te vullen en het bedrag te storten via onze bankrelatie:
Bankrelatie: NL 66 ABNA 0843 567 341
België: BE 53 2800 5141 1653
ten name van Geest en Kracht Ministries boeken + uw naam

 

 

 

 

foxyform